top of page
2B.jpeg

 Kurzy malování a kreslení 

  pro děti a mládež (kurz 2A) 

„Někdo nalezne v umění smysl života, jiný si zamiluje možnost svobodně tvořit nebo si hrát, někomu stačí se na umění dívat, jiný mu chce porozumět.“

Z knihy Průvodce neklidným územím.

At’ jsou důvody jakékoliv, naše kurzy nabízí dětem probádat toto nepoznané území. Provedeme je světem umění, ať už z dob minulých, nebo tím současným. Naučíme je osobitě se vyjadřovat, rozvíjet vlastní fantazii, kreativitu a posilovat sebevědomí.V našich kurzech klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti, proto jsou lekce vedeny v malých skupinách. Respektujeme osobnost každého dítěte a jeho schopnosti a dovednosti. Společně se seznámíme s tradičními technikami, jež zahrnují kresbu tužkou, rudkou, uhlem nebo tuší, malbu temperovými barvami,akvarelem nebo barevnou tuší. Dále si vyzkoušíme i experimentálnější přístupy: práci s netradičními kresebnými pomůckami, malbu stříkáním, sprejování přes šablony, malování prsty, koláž, asambláž apod.

Děti budou rozvíjet své dovednosti a prohloubí si znalosti používání výtvarných prostředků, kterými jsou výtvarné prvky (linie, tvary, barvy), kompozice (rytmus, kontrast) a naučí se vytvářet vlastní témata na základě zadání a ukázek z dějin umění.

 

Maximální počet dětí v každém kurzu je 8.

 

Kurz pro děti 3–6 let/ 60 min/ cena za 10 lekcí/ 2 300 Kč.     

 

Kurz pro děti 7–11 let/ 90 min/ cena za 10 lekcí/ 3 400 Kč.

 

Kurz pro mládež 12–15 let/ 90 min/ cena za 10 lekcí/ 3 400 Kč / kurz je vhodný i jako příprava na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy uměleckého charakteru.

Možnost zakoupení jedné zkušební lekce.

 

Kurz pro děti 3–6 let probíhá každou středu a čtvrtek od 15:30 hod – 16:30 hod

Kurz pro děti 7–11 let a mládež 12–15 let probíhá každou středu a čtvrtek od 17:00 – 18:30 hod

bottom of page