Výtvarné kurzy v galerii Okraje 

 Profesionální lektoři a individuální přístup 

Zápis do

kurzů zahájen!

(omezená kapacita)

 

Začínáme v září

 

Proč si vybrat právě naše kurzy?

 

Náš ateliér se nachází v historickém centru Tábora a nabízí velmi příjemné a inspirativní prostředí. Ke každému dítěti i dospělému přistupujeme individuálně a ve výuce zohledňujeme věk, pokročilost i záliby účastníka kurzu, protože žádní dva lidé nejsou stejní a každý má svoji jedinečnou cestu.

 

Cílem kurzů je objevit vlastní osobnost a nebát se „projevit své vlastní já“, stát se vnímavější k sobě samému, ale i ke svému okolí. Dbáme na to, aby se účastníci seznámili s klasickým pojetím výtvarného vzdělání a osvojili si základy výtvarné tvorby: perspektivu, stínování, rytmus, kompozici, vyjádření prostoru, míchání a nanášení barev. Stejně tak důležitý je i vhled do současných tendencí. Jsme úzce napojení na výtvarníky z umělecké scény a v naší výuce reagujeme na aktuální trendy.