top of page
7.smalljpg.jpg

PROMISING PERSPECTIVE

Dominik Málek 
Marie Paterová

7/ 10/ – 18/ 11/ 2023 

Výstava s názvem Promising Perspective představuje tvorbu nastupující generace umělců. Dominik Málek i Marie Paterová jsou v současné době studenty ateliéru Malba 2 na Akademii výtvarných umění v Praze. 

Dominik Málek pracuje převážně s malbou, ale zkoumá propojení s dalšími médii a prostorem. Ve svých dílech se zabývá psychologií postav, duševním stavem živých i neživých objektů a dalších bytostí, které obývají autorovy vnitřní světy a prožívají v nich různé stavy a vztahy v rámci fiktivních i reálných příběhů. Důležitým prvkem jeho děl je nekonečné hledání harmonie mezi protipóly v různých formálních i obsahových rovinách. V jeho práci se nachází zlo pramenící z dobra a dobro vyvěrající ze zla. Zve diváka k zamyšlení se nad otázkou, jestli tyto fenomény vlastně vůbec existují.

Marie Paterová momentálně pracuje s abstraktní malbou vyjádřenou hrubým vrstvením s agresivními i hladkými přechody. Malbu chápe jako expresivní vyjádření intenzivních prožitků a vzpomínek jako jsou ,,návraty do dětství“, prožitky v obležení přátel, kritické mezilidské vztahy a také zdánlivá lehkost bytí. Do jejích obrazů také zapojuje automatické kresebné prvky (postavy, tváře, zvířata nebo florální motivy).

bottom of page