top of page
4.jpg

Milan Vagač / VISIBLE AREA
2/12/ 2023 - 20/1 2024 

Milan Vagač (1987) ukončil v roce 2016 doktorandské studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v ateliéru Kludii Kosziby, v roce 2017 se zúčastnil rezidenčního pobytu v Kalifornii. Je laureátem ceny Essl Art Award v roce 2011 (ceny pro mladé umělce ze středoevropských a východoevropských zemí). Je také spoluzakladatelem ČasopisuX o současné kresbě.
 

Tvorba Milana Vagače v sobě nese odkaz moderny a modernity, zejména tendence spojené s geometrickou abstrakcí, designem a architekturou. V sérii maleb BAU vychází z názvu slavné školy Bauhaus, kde modernistické myšlení bouralo bariéry mezi výtvarným a užitým uměním, mezi individuálním originálním výtvarným projevem a masovou produkcí. Vagač navazuje na odkaz modernistických směrů jako konstruktivismus, neoplasticismus či minimalismus, přičemž jejich původní ideje mu slouží jako východiska k nové aktualizované podobě. V sérii zachází s redukcí výrazu pouze na základní stavební elementy malby, jako plátno, šeps a olejomalba. Odhalené spodní vrstvy obrazu jsou součástí jeho povrchu, přičemž se stávají rovnocennými výrazovými prostředky. Obraz je dekonstruován, aby mohl být znovu vybudován. Ve své aktuální tvorbě dochází k souhře mezi estetikou technologií, které si cíleně přivlastňuje, a jejich pragmatickou stránkou.

bottom of page