top of page

Všeobecné obchodní podmínky

a GDPR

Obchodní podmínky

 

Zaplacením kurzovného se stáváte našimi studenty a souhlasíte se všeobecnými obchodními podmínkami.

NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ: 

V rámci trvání Vašeho kurzu máte možnost náhrady dvou předem omluvených lekcí v jiném termínu, po domluvě s lektorem. Pokud nemůžete dorazit na svou pravidelnou lekci, omluvte se předem nejpozději do 8:00 hodiny před začátkem lekce na email: ahoj@okraje.com nebo na telefonním čísle 608 248 183.

Omluvené lekce je nutné nahradit v období trvání Vašeho kurzu a z kapacitních důvodů se nepřevádějí do dalšího období. Lekce lze nahrazovat v těchto kurzech: 

Kurzy malování a kreslení pro děti a mládež (2A), Dílna pro rodiče s dětmi (1B), Kurz dějin umění (1C), Kurz kresby a malby (2C), Individuální kurzy základů počítačové grafiky(1G),Individuální výtvarný kurz (3C).

U kurzu Dopolední dílna pro nejmenší (1A) lze nahradit jednu předem omluvenou lekci.

U jiných typů kurzů a workshopů zmeškané lekce propadají.

STORNO PODMÍNKY: 

Každý požadavek na storno řešíme individuálně a pokusíme se udělat vše pro Vaši spokojenost. 

 

Při zrušení objednávky

14 dnů a více před začátkem kurzu vrátíme 70% ceny

13 až 3 dny před začátkem kurzu vrátíme 50% ceny 

méně než 3 dny před kurzem kurzovné propadá

 

MATERIÁL: ​

Účastníci kurzu pro dospělé si nosí vlastní pomůcky: barvy, štětce, hadříky, ředidla, kreslící potřeby dle dohody s lektorem. V ateliéru je k dispozici papír.

Materiál v případě dětských kurzů a malování pro rodiče s dětmi je v ceně kurzu.

 

 

GDPR:

 

Jako zákonný zástupce nebo přímý účastník ateliérové výuky dávám ve smyslu evropského nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 GDPR a Směrnice školy k problematice GDPR, svůj výslovný souhlas ke shromažďování, zpracovávání a evidenci níže uvedených citlivých a osobních údajů mých vlastních nebo mého dítěte, který dochází na kurz v ateliéru Okraje, Žižkova 250, 39002 Tábor.

Svůj souhlas poskytuji pro zpracování těch osobních údajů, které jsou za účelem propagace činnosti ateliéru a zveřejnění fotografií na webových stránkách ateliéru, facebookovém profilu ateliéru a na instagramu ateliéru.

Ateliér se zavazuje zpracovávané údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.

Prohlašuji, že jsem byl seznámen se skutečností, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvolání.

Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručeným na adresu ateliéru

  • požadovat po ateliéru informaci, jaké osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat po ateliéru vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • vyžádat si u ateliéru přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

  • požadovat po ateliéru výmaz těchto osobních údajů,

  • v případě pochybností se zpracováním osobních údajů se obraťte na ateliér nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V případě, že se budu domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s tímto souhlasem, mohu žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný dobrovolný souhlas.

 

BEZPEČNOST: ​

V ateliéru jste Vy nebo Vaše dítě na vlastní nebezpečí a veškeré Vaše činnosti probíhají na vlastní zodpovědnost. Chovejte se proto prosím tak, aby jste sobě ani nikomu dalšímu nezpůsobili žádnou újmu.

Kdykoliv během studia se s jakýmkoliv dotazem obraťte na vedení ateliéru, které se Vám bude snažit vždy vyjít maximálně vstříc.

 

Vaše dotazy, náměty a připomínky zodpovíme na ahoj@okraje.com

ZPRACOVATEL: PROVOZOVATEL PROSTORU

Final idea s.r.o

Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 05798779

DIČ: CZ05798779

Spisová značka: C 270927 vedená u Městského soudu v Praze

 

ZPRACOVATEL: PROVOZOVATEL VÝTVARNÝCH KURZŮ A ZASTOUPENÍ GALERIE

Mgr.Art LUCIE SVOBODA MIČÍKOVÁ

Budějovická 2228
390 02  Tábor

IČO: 17446325

bottom of page